For foreldre

Korps er bra for barn!

De lærer:

 • IMG_0140Egen mestring, men også å samarbeide og prestere sammen med andre
 • Innslag fra skolefag som matematikk, musikk og kreativitet, samt en god porsjon konsentrasjonstrening
 • Reiser og seminarer i trygge rammer uten mor og far

Musikkundervisning

Barna som er med i korpset får profesjonell musikkundervisning – dette er et bra tilbud! Det er korpset som betaler instruktørene for gruppeundervisningen. I tillegg tilbyr korpset individuell undervisning til selvkost.

Aspirantundervisningen og musikk- og rytmekurs er lagt til den tiden mange av barna er på skolen (SFO), men spilling på kveldstid kan også forekomme.

Sosialt samhold

Vi synes også at det kan være verdt å nevne at korpset er med på å danne nettverk på tvers av klassetrinn, alderstrinn og kjønn, noe som er viktig for nærmiljøet. Musikalitet handler om å lytte, samt å ta hensyn til hverandre. For oss foreldre er det fint at barna kan vokse opp i et miljø med mange gode venner og vi er sikre på at korpset kan bidra positivt her.

Eldste og yngste i hovedkorpset

Et typisk år i Hellen Skoles Musikkorps

 • Årsfest: koselig konsert med kaffe og kaker, utdeling av stjerner og diplomer til musikantene
 • Fanafestivalen – korpskonkurranse for hovedkorpset
 • Julekonsert i en kirke i nærområdet
 • Spilling i Biskopshavn kirke julaften
 • Hordablæsten konkurranse for korpset, og solistkonkurranse for musikanter som vil prøve seg litt ekstra
 • 17. mai – marsjering i byen, Eidsvåg og Hellen for alle
 • NM for Brass i Stavanger og/eller avslutningstur
 • Kjekke seminarer, gjerne kombinert med hyttetur

Null dopapir! Dugnader i HSM

Korpset er avhengig av at foreldrene bidrar, på lik linje med innsats i andre aktiviteter. Vi har kun to dugnader som vi til gjengjeld tjener mye penger på. Dette har vi veldig god erfaring med, både inntektsmessig og sosialt. Inntektene fra dugnadene går til å kjøpe inn instrumenter og lønne instruktørene, og det vil på denne måten komme alle medlemmene til gode.

 • Loppemarkedet i begynnelsen av november. Dette er vår hovedinntektskilde. En ukes hardt arbeid – sosialt og morsomt!
 • Vakter i Grieghallen under NM for Brass i februar, normalt fredag og lørdag første helgen i februar. Dette er en veldig enkel dugnad som mange har lyst å være med på år etter år – selv etter at barna har sluttet i korpset!

Musikk skal være for alle

Vi legger vekt på at alle skal ha råd til å være med på aktivitetene våre. Kontingent i korpset er 1000 kr per semester. Korpset holder instrumenter av høy kvalitet som musikantene får låne gratis. I tillegg sørger korpset for:

 • Prisavslag på Sommerskolen – et kjempekjekt musikkurs en uke like før skolestart som gir inspirasjon, nye venner
 • Turer som NM i Stavanger og/eller avslutningstur før sommeren
 • Rimelige seminarer