Hvorfor korps?

Informasjon til foreldre.

Hobby for livet

I Hellen og Eidsvåg Skolekorps samles barn og unge på tvers av alder og kjønn, og alle får muligheten til å delta og bidra. Her får de vokse med oppgavene, ta ansvar, møte utfordringer og oppleve et sterkt fellesskap. Korpset gir rom for individuell utvikling i eget tempo, samtidig som en jobber sammen mot felles mål. Dette skaper en unik læringsarena hvor alle barn kan føle seg inkludert og verdsatt, uansett ferdighetsnivå.

Sammen presterer og skaper barna noe større enn dem selv, mens de utvikler viktige ferdigheter både musikalsk og sosialt.

Plass til alle

I Hellen og Eidsvåg skolekorps er det alle slags barn og ungdom. Noen har foreldre som er profesjonelle eller aktive musikere i alle sjangre fra death metal til klassisk. Andre har foreldre som ikke kan noter, ikke vet forskjell på piano og blokkfløyte eller er tonedøve.

Uansett bakgrunn, sørger vi for at alle barn får den beste mulige opplæringen gjennom våre profesjonelle instruktører. Instruktørene våre er utdannet innen musikk, de fleste har bachelor/master fra Griegakademiet eller andre musikkutdanninger, flere har også pedagogikk- og dirigentstudier og har utstrakt erfaring med å jobbe med nybegynnere. De er dyktige og engasjerte, og jobber tett med barna for å utvikle deres musikalske ferdigheter.

Foreldrenes rolle er likevel avgjørende, ikke som musikalske eksperter, men som oppmuntrere og motivatorer. Sammen sørger vi for at alle barn, uavhengig av bakgrunn, får en givende og utviklende tid i Hellen og Eidsvåg skolekorps.

I korpset er det plass til alle!

Det er en frisone og et fellesskap uten reservebenk. Her er det mulighet til å bli skikkelig god eller å være helt alminnelig. Vi arbeider aktivt og inkluderende for å forhindre alt utenforskap. Her kan du lese mer om inkludering i korpsbevegelsen.

Store og små, jenter og gutter samarbeider mot felles mål

Ønsker ditt barn å begynne i Hellen og Eidsvåg Skolekorps, eller har du noen spørsmål?
Ikke nøl med å ta kontakt med oss – vi svarer gjerne!

Kontaktinformasjon finner du her.