Notelære på 1-2-3

Her er en guide til notelære.

Noteverdi. Hvor mange slag er det i en note?

Helnote = 4 slag

Halvnote = 2 slag

Firedelsnote = 1 slag

Åttendedelsnote = 1/2 slag

Sekstendedelsnote = 1/4 slag