ÅRSMØTE HEI-KORPS 20. februar kl. 1800 – 1900 på Hellen skole.

Her kommer sakspapirer.

Kan du ikke komme? Fullmaktskjema finner du HER

Årsmøtet skal behandle følgende saker:  

1. Åpning/velkommen

2. Navneopprop  og gjennomgang av fullmakter

3. Godkjenning av innkalling 

4. Godkjenning av dagsorden/saksliste 

5. Valg av møteledelse  

6. Valg av referenter  

7. Valg av protokollunderskrivere  

8. Valg av tellekorps  

9. Presentasjon og godkjenning av årsmelding

10. Presentasjon av revidert regnskap

11. Budsjett 2023  

12. Saker til årsmøtet fra styret

13. Innkomne forslag fra medlemmene

14. Valg av styreleder, styre, revisor og valgkomite

SAKSPAPIRER

Årsmelding for Hellen og Eidsvåg skolekorps

Protokoll for årsmøte 2022

Regnskap 2022 og budsjett 2023

Revisjonsberetning

Valgkomiteens innstilling