Om Hellen og Eidsvåg skolekorps

Hellen skoles musikkorps rekrutterer fra Hellen skole i Ytre Sandviken og Eidsvåg skole i Eidsvåg (Åsane). Korpset driver gratis musikkurs og aspirantopplæring i SFO-tiden på de to skolene. Juniorkorpset og hovedkorpset øver på Hellen skole hver mandag. Korpset har omlag 50 medlemmer i tillegg til 30 barn på kurs.

Hellen Skoles Musikkorps ble stiftet i 1954, et år før Hellen skole var ferdig bygget, slik at korpset kunne spille på åpningen. Etter en periode med få medlemmer opplever korpset en ny vår med mange medlemmer og stor aktivitet.  Eidsvåg skoles Musikkorps ble første gang startet i 1954. Etter dalende interesse på 80-tallet og et midlertidig samarbeid med Ulset skolekorps, ble korpset lagt ned tidlig på 2000-tallet. «Nye» Eidsvåg skolekorps ble stiftet i 2014. Per i dag samarbeider korpset med Hellen Skoles Musikkorps, og arbeider som en avdeling av hellen skoles musikkorps med ansvar for musikk- og rytmekurs og aspirantopplæringen på Eidsvåg.

 

 

 

Over: Eidsvåg skolekorps fra et arrangement i Eidsvåg båthavn i 1964.

Under: Hellen skoles musikkorps fra jubileumsåret 2004.