Notelære på 1-2-3

Her er en guide til notelære.

Noteverdi. Hvor mange slag er det i en note?

Helnote = 4 slag

Halvnote = 2 slag

Firedelsnote = 1 slag

Åttendedelsnote = 1/2 slag

Sekstendedelsnote = 1/4 slag

17. mai med Hellenkorps

Hurra! 17. mai er en stor dag for Bergen og Hellenkorps! Hellenkorps går i hovedprosesjonen fra Christi Krybbe skoler til Koengen, og får vist seg frem til hele byen.

Blide små aspiranter 17. mai 2017

Senere på dagen spiller korpset på Eidsvåg skole og Hellen skole i lokaltogene.

Flotte musikanter 17. mai 2018

Korps er vennskap

Det fineste med korps er vennskap. Når man jobber hardt sammen mot et mål blir man gode venner – på tvers av alder og kjønn.

Surprise!

Gode venner feirer hverandre, og da to av korpsets musikanter ble konfirmert, stilte en gjeng opp på festen og spilte et par stykker. Gratulerer til Hellenkorps-konfirmantene og hurra for godt vennskap!