Her er Hellen og Eidsvåg skolekorps

Hellen og Eidsvåg skolekorps har utgangspunkt i Hellen skoles musikkorps fra 1954 og Eidsvåg skolekorps samme år. Det opprinnelige Eidsvåg skolekorps ble slått sammen med Ulsetskogen skolekorps på 1990-tallet og er nå en del av åsane janitsjar. Nye Eidsvåg skolekorps ble stiftet i 2014. Korpsene ble slått sammen og fikk nytt felles navn på ekstraordinært årsmøte i 2021 og rekrutterer fra Hellen og Eidsvåg skoler i Ytre Sandviken og Eidsvåg.

Våre verdier er: Spilleglede, samhørighet, samspill. Med utgangspunkt i verdiene vil vi bruke musikken og korpset til å skape en god møteplass for barn og foreldre i nærmiljøet uavhengig av bakgrunn.

Korpset består av hovedkorps, juniorkorps og aspirantgrupper. Hellen og Eidsvåg skolekorps tilbyr også gratis SFO-kurs i rytme- og musikk på begge skolene.

Hellen og Eidsvåg skolekorps vokser og i løpet av de siste årene mangedoblet antall musikanter. Korpset vil tilby ukentlige øvelser i grupper av ulik størrelse, alt etter hva slags instrument de skal spille og hvor mye oppfølging de har behov for. På den måten kan vi ivareta både de som lærer raskt og de som trenger ekstra tid og oppfølging for å bli gode på instrumentet.

Korpset jobber for økt musikkglede og motivasjon for å utvikle seg som musikant i korpset. I tillegg til å utvikle musikalske talenter skal også korpset trene barna i mot, konsentrasjon, disiplin og personlig styrke gjennom øving og samspill – noe som de kan dra nytte av i alle aspekter i livet.