Slutte i korpset

Av og til vil en musikant slutte. Ofte handler det om motivasjon og forventningsavklaring, og kan være lett å finne en løsning på. Snakk med instruktør ved første anledning hvis du merker at barnet ditt er demotivert.

Korps er en fellesaktivitet og alle er viktige på øving og fremføringer. Selvsagt kan man være litt lei, men det som får oss til å vokse som musiker og menneske er å lære å «stå i det». Det er viktig lærdom man har nytte av overalt.

Det kan være noe galt med instrumentet eller feil instrument til musikanten. Snakk med instruktøren og se om det er noe som kan gjøres.

Delta på alle aktiviteter (konserter, turer og seminarer). Her er det masse motivasjon å hente.

Korpsmedlemmer som vil slutte må gi beskjed i god tid før neste semester starter. Dette er for at vi skal kunne planlegge instruktørtimer og instrumentfordeling. Dersom vi ikke får skriftlig beskjed om oppsigelse innen fristen må det betales semesteravgift og foresatte må stille på dugnader (loppemarked og NM brass) også neste semester.
Dette gjelder alle nivå.

  • Frist for å slutte uten å måtte betale kontingent: 1. juni (høst) og 1. november (vår)
  • For medlemmer uten 18 år skal oppsigelsen skje av foreldre/foresatte skriftlig til styret: heikorps@gmail.com
  • Dersom styret ikke får skriftlig beskjed om oppsigelse innen fristen må det betales semesteravgift og foresatte må stille på dugnader (loppemarked) også neste semester.
  • Når styret har mottatt oppsigelsen vil man få svar om at oppsigelse er mottatt og det gjøres avtale om innlevering av utstyr. 

Følgende skal leveres tilbake i samme stand som da det ble levert ut:

  • Instrument (vasket etter instruks)
  • Uniform (Jakken skal renses og medaljer skal tas av) 
  • Utstyr og notebøker

Vi vil ikke ha tilbake noteark eller sekker, hettejakker eller t-skjorter.

NB! Utmeldinger utenom mail til styret regnes som ugyldig varsel.