Kontakt Hellen og Eidsvåg skolekorps

E-post: heikorps@gmail.com

styreleder: Eirin Lunden Abrahamsson

Bankkonto: 52013033099 

Postadresse: c/o Knut Garli, Jordalsveien 210, 5105 Eidsvåg i Åsane

Organisasjonsnummer: 979446632

Facebook: https://www.facebook.com/HellenEidsvag

Instagram: https://instagram.com/heikorps

Vipps: #24469

Spond: Hellen og Eidsvåg skolekorps er organiserer aktiviteter gjennom Spond

Samtykkeerklæring for bilder og film: https://forms.gle/JctVEm23yCxAj2mY9

Hellen og Eidsvåg skolekorps’ retningslinjer for publisering av bilder

Hellen og Eidsvåg skolekorps følger, i likhet med resten av NMF, idrettsforbundets retningslinjer for publisering av bilder og film:

Før bilder eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er under 15 år.
Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film.