Årsmøte Hellen og Eidsvåg skolekorps 2022

21. februar kl. 1800 – 1900 avholdes årsmøte på Hellen skole.

Her kommer sakspapirer til nedlasting.

Kan du ikke komme? Fullmaktskjema finner du HER

Årsmøtet skal behandle følgende saker:  

1. Åpning/velkommen

2. Navneopprop  og gjennomgang av fullmakter

3. Godkjenning av innkalling 

4. Godkjenning av dagsorden/saksliste 

5. Valg av møteledelse  

6. Valg av referenter  

7. Valg av protokollunderskrivere  

8. Valg av tellekorps  

9. Presentasjon og godkjenning av årsmelding

10. Presentasjon av revidert regnskap

11. Budsjett 2022  

12. Handlingsplan 2022

13. Saker til årsmøtet fra styret

14. Innkomne forslag fra medlemmene

15. Valg av styreleder, styre, revisor og valgkomite

SAKSPAPIRER