Hjelp! Kornetten lager ikke lyd!

Kornetten er plutselig blitt helt stille! Hva er galt?

En eller flere av ventilene har vridd seg. De skal stå i nøyaktig posisjon for å lage lyd.

Følg bruksanvisningen for å vedlikeholde kornett, smør alle ventilene og sett alle ventilene i riktig posisjon.