ÅRSMØTE HEI-KORPS 20. februar kl. 1800 – 1900 på Hellen skole.

Her kommer sakspapirer.

Kan du ikke komme? Fullmaktskjema finner du HER

Årsmøtet skal behandle følgende saker:  

1. Åpning/velkommen

2. Navneopprop  og gjennomgang av fullmakter

3. Godkjenning av innkalling 

4. Godkjenning av dagsorden/saksliste 

5. Valg av møteledelse  

6. Valg av referenter  

7. Valg av protokollunderskrivere  

8. Valg av tellekorps  

9. Presentasjon og godkjenning av årsmelding

10. Presentasjon av revidert regnskap

11. Budsjett 2023  

12. Saker til årsmøtet fra styret

13. Innkomne forslag fra medlemmene

14. Valg av styreleder, styre, revisor og valgkomite

SAKSPAPIRER

Årsmelding for Hellen og Eidsvåg skolekorps

Protokoll for årsmøte 2022

Regnskap 2022 og budsjett 2023

Revisjonsberetning

Valgkomiteens innstilling

ENCANTO! Helt magisk!

Korpsbevegelsen har hatt store utfordringer gjennom pandemien. Mange av skolekorpsene i Bergen har slitt og mistet flere medlemmer, særlig blant de eldre musikantene. For å berge og bygge korpsbevegelsen har flere korps gått sammen for å lage en fantastisk forestilling som kan motivere musikantene, skape fellesskap og gi nye venner. 

Musikk er et språk for alle

Musikk skaper et fellesskap på tvers av alder, kjønn,  norskkunnskaper og etnisitet. I en tid der ensomhet og utenforskap er en utfordring for mange unge er korps et inspirerende fellesskap der man kan være sammen med andre uten reservebenk eller telefon i hånden. 

Hellen og Eidsvåg skolekorps og Salhus, Hordvik og Mjølkeråen skolekorps arrangerte ENCANTO! i samarbeid med Sandvikens ungdomskorps og Møhlenpris skolekorps, Åsane janitsjar, Paradis skolemusikk og Krohnengen Skolekorps. Sammen laget vi en fantastisk konsert i to akter. Første akt er en nifs spøkelsesforestilling, andre akt er en en magisk reise gjennom fantasi og eventyr.  Sammen  med to hundre små og store musikanter møtte publikum spøkelser og skumle krigere, vi temmet drager og oppdaget Amerika i 1492. Vi møter superhelter og danser med stjernene fra Abba, Grease og ENCANTO. Dette ble en magisk forestilling!  

Alle musikantene ble til zombier under ledelse av Fredrick Schjelderup

Mer enn musikk

Verdien av å delta i slike prosjekt er vanskelig å måle, men at jeg og resten av prosjektgruppa har stor tro på nettverksbygging på tvers av korps, sier Solveig Borgund, prosjektleder og styreleder i Salhus, Hordvik og Mjølkeråen skolekorps.  – Vi jobber for å skape gode musikkfaglige og sosiale arenaer som ungdom kan møtes på, fortsetter hun, samtidig som slike prosjekter også en arena for voksne som er engasjert i frivillig arbeid til å møtes og utveksle erfaringer og danne fellesprosjekt. 

Junior- og aspirantgjengen fra HEI på bakrekken.

Mye bra arbeid en kan bygge videre på

Det å spille i korps handler jo mye om å sosialisere seg med andre, gjerne på tvers av alder, sier Even Sætre, dirigent i Salhus, Hordvik og Mjølkeråen, og musikalsk ansvarlig for de mer erfarne musikantene i prosjektet. – Det er det som er så fint, at man kan ha denne hobbyen resten av livet. Gjennom ENCANTO-prosjektet får musikantene oppleve spilleglede og sosialt samvær. Even forteller at slike prosjekter setter mange mange voksne i sving, både foreldregrupper og instruktører, og understreker at det å få spille med andre gir også nye muligheter. – Man får kanskje en ny plass i korpset, og må forholde seg til nye mennesker. Man vokser mye på det og. Jeg tror viktige stikkord kan være spilleglede, musikalsk utvikling og sosialt samvær. Dette vil komme alle involverte korps til gode, det er jeg helt sikker på.

125 drager under ledelse av Trond Madsen som forsøker å temme dem

Fellesskap og samspill til nye høyder

Fredrick Schjelderup, dirigent i Hellen og Eidsvåg skolekorps (HEI-korps) og musikalsk ansvarlig for de ferske musikantene i prosjektet understreker viktigheten av samarbeidsprosjekter som ENCANTO: Jeg mener ENCANTO-prosjektet er viktig for å oppleve fellesskap og samspill på et større plan.  

Fredrick forteller at HEI-korps har brukt tid på å bygge opp og sikre god rekruttering de siste årene, og at resultatene begynner å komme. -Et prosjekt som ENCANTO med mange deltagende vil styrke opplevelsen av å spille i et korps med stor eller full besetning, sier Fredrick, og understreker at det det er viktig å bruke helgen til å knytte vennskap på tvers av korps fra ulike bydeler.

Spøkelseskorpset øver med Fredrick. Mange hadde aldri spilt med full besetning før.

Det finnes ingen grenser i musikk

Trond Madsen, dirigent i Sandvikens ungdomskorps og musikalsk leder for BIT20 blir ivrig når han forteller hvorfor et ambisiøst korps som Sandvikens Ungdomskorps vil bruke en helg på et prosjekt med flere hundre barn, hvor mange har spilt noen få måneder. – Det er viktig å vise barn og ungdom at korps er en livslang hobby. Den går på tvers av generasjoner og har ingen grenser. Det å oppleve at smil, mestring og spilleglede sprer seg som ild i tørt gress blant alle er helt fantastisk! Jeg unner alle å kjenne på stort fellesskap og stolthet av hobbyen sin, og etter flere år med begrensninger er det kjekt for alle å bli kjent med nye musikanter på tvers av alder og bosteder. 

Trond blir alvorlig og minner om at medlemsmassen til korps og Norsk Musikkorps Forbund (NMF) er nedadgående, men at prosjekter som dette kan motvirke trenden.  -Jeg har tro på at arrangement som ENCANTO vil alle få et musikalsk utbytte tilpasset på sitt nivå, og SUK ønsker å bidra til at det musikalske og faglige utbytte av helgen også blir godt ivaretatt. 

Korps er kulturarv

– Det er viktig at prosjektet ledes av profesjonelle instruktører og dirigenter. Dette gir en profesjonell ramme rundt prosjektet som ikke det er alle forunt å oppleve så ofte, sier Trond og understreker at korpsbevgelsen har et spesielt viktig ansvar for å videreformidle en musikalsk tradisjon og kulturarv som er enestående for Norge.

Voksne musikanter fra Sandviken og instruktører fra de deltakende korpsene hjalp de yngste.

Bli aspirant i korpset

HEI korps har musikanter fra Eidsvåg og Hellen skoler. Korpset gir spilleglede, samhørighet og samspill. Alle mellom 7 og 19 år som vil spille et instrument er velkommen hos oss og vi gir opplæring for nybegynnere i alle aldersgrupper.

Aspirant høsten 2024

Påmelding til aspirantundervisning fra høsten 2024 gjør du ved å fylle ut dette skjemaet: https://forms.gle/mo7W8H5HycxdMuat8

Opplegg 

Vi tilbyr undervisning med profesjonell instruktør i grupper i SFO-tiden/umiddelbart etter skolen, flere dager i uken.

Aspiranten får instrument med hjem. Korpset har også instrumenter på skolen som kan brukes i timen, så man slipper å dra på instrumentet frem og tilbake.  

Proff instruksjon

Våre instruktører er utdannet innen musikk, de fleste har bachelor/master fra Griegakademiet eller andre musikkutdanninger, flere har også pedagogikk- og dirigentstudier og har utstrakt erfaring med å jobbe med nybegynnere. Alle våre instruktører har politiattest og gode referanser.

Pris

Korpset koster 750,- per semester og vi har støtteordninger for familier som ikke har råd til å betale for medlemskapet. Man får 45 minutter profesjonell undervisning hver uke og instrument av god kvalitet å ha hjemme. Instrumentet er forsikret gjennom korpset. Alle må selv kjøpe spillbok. Det anbefales også å kjøpe notestativ. 

Øving

Det forventes at barna kommer på hver øving og prioriterer øvinger, seminarer og konserter. Korps er en gruppeaktivitet der alle er like viktige og alle trengs. Vi oppfordrer foreldre til dialog med aspirantansvarlig i styret og/eller instruktør dersom noe oppleves vanskelig musikalsk, praktisk eller motivasjonsmessig. Det finnes gode råd.

Hjelp!

Vi vet at alle foreldre ikke har spilt selv eller kan noter. Instruktørene lager derfor øvingsvideoer og øvingstips.

TIPS: Tyvlån barnets instrument og spill selv fra spillboken. Prøv å hold følge med barnet og la barnet vise deg. Bittelitt øving hver dag er bedre enn skippertak. Korpset holder workshops i stell og vask av blåseinstrumenter. Vi skal også fylle korpsets hjemmeside med hjelp til alt fra greptabell og noter til hvordan man slår opp et notestativ. Instruktørene holder god dialog med foreldre og følger barna tett opp.  

Dugnad i Hellen og Eidsvåg skolekorps
Det er vanligvis to dugnader – basar i november og praktisk gjennomføring av NM brass i februar. Her har alle familier normalt minst en vakt, men det er lov å ta flere. Det er svært godt foreldremiljø i korpset og alle trives på dugnad. 

Det er vanligvis ett eller to lørdagsseminar i løpet av semesteret, spilling på basar i november og på julegrantenning og julekonsert i desember. 

17. mai

Aspiranter har anledning til å delta i Flaggtoget på 17. mai i byen. De får tilbud om å være med på noen marsjøvinger med hovedkorps og junior, får tilrettelagte noter og masse hjelp. I HEI korps ønsker vi å inkludere de yngste hvis de har lyst.

Turer og aktiviteter

Gjennom skoleåret har vi hyttetur, bowling, klatrepark, pizzakveld, disco, kino osv. I 2024 skal vi til England og delta på Scarborough Music Festival.

Årsmøte Hellen og Eidsvåg skolekorps 2022

21. februar kl. 1800 – 1900 avholdes årsmøte på Hellen skole.

Her kommer sakspapirer til nedlasting.

Kan du ikke komme? Fullmaktskjema finner du HER

Årsmøtet skal behandle følgende saker:  

1. Åpning/velkommen

2. Navneopprop  og gjennomgang av fullmakter

3. Godkjenning av innkalling 

4. Godkjenning av dagsorden/saksliste 

5. Valg av møteledelse  

6. Valg av referenter  

7. Valg av protokollunderskrivere  

8. Valg av tellekorps  

9. Presentasjon og godkjenning av årsmelding

10. Presentasjon av revidert regnskap

11. Budsjett 2022  

12. Handlingsplan 2022

13. Saker til årsmøtet fra styret

14. Innkomne forslag fra medlemmene

15. Valg av styreleder, styre, revisor og valgkomite

SAKSPAPIRER

Slutte i korpset

Av og til vil en musikant slutte. Ofte handler det om motivasjon og forventningsavklaring, og kan være lett å finne en løsning på. Snakk med instruktør ved første anledning hvis du merker at barnet ditt er demotivert.

Korps er en fellesaktivitet og alle er viktige på øving og fremføringer. Selvsagt kan man være litt lei, men det som får oss til å vokse som musiker og menneske er å lære å «stå i det». Det er viktig lærdom man har nytte av overalt.

Det kan være noe galt med instrumentet eller feil instrument til musikanten. Snakk med instruktøren og se om det er noe som kan gjøres.

Delta på alle aktiviteter (konserter, turer og seminarer). Her er det masse motivasjon å hente.

Korpsmedlemmer som vil slutte må gi beskjed i god tid før neste semester starter. Dette er for at vi skal kunne planlegge instruktørtimer og instrumentfordeling. Dersom vi ikke får skriftlig beskjed om oppsigelse innen fristen må det betales semesteravgift og foresatte må stille på dugnader (loppemarked og NM brass) også neste semester.
Dette gjelder alle nivå.

  • Frist for å slutte uten å måtte betale kontingent: 1. juni (høst) og 1. november (vår)
  • For medlemmer uten 18 år skal oppsigelsen skje av foreldre/foresatte skriftlig til styret: heikorps@gmail.com
  • Dersom styret ikke får skriftlig beskjed om oppsigelse innen fristen må det betales semesteravgift og foresatte må stille på dugnader (loppemarked) også neste semester.
  • Når styret har mottatt oppsigelsen vil man få svar om at oppsigelse er mottatt og det gjøres avtale om innlevering av utstyr. 

Følgende skal leveres tilbake i samme stand som da det ble levert ut:

  • Instrument (vasket etter instruks)
  • Uniform (Jakken skal renses og medaljer skal tas av) 
  • Utstyr og notebøker

Vi vil ikke ha tilbake noteark eller sekker, hettejakker eller t-skjorter.

NB! Utmeldinger utenom mail til styret regnes som ugyldig varsel.

Hvordan stelle trombone?

Før spilling sjekkes sliden om denne er tilstrekkelig smurt. Spray sliden med vann fra en liten sprayflaske, dersom den glir tregt.

Etter spilling tømmes instrumentet for spytt og fuktighet. Tørk av instrumentet utvendig med en pusseklut som er myk, slik at den ikke riper opp instrumentet.

Skyll munnstykket i varmt vann etter spilling. Unngå sukkerholdig føde, da dette vil sette seg som et belegg inne i instrumentet. Instrumentet skal oppbevares i instrumentkassa når det ikke er i bruk.

Vedlikehold for tromboner UTEN kvartventil

Ca. 2-3 ganger i året må trombonen vaskes. Ta ut stemmebøylen. Legg instrumentet (gjelder bare tromboner uten kvartventil) og delene i lunket vann tilsatt mild såpe som sunlight. (IKKE Zalo, det er for sterkt!) La instrumentet ligge i såpevann i ca 20 min. Vask trombonen innvendig med en fleksibel vaierbørste, gjelder også bøylene og innersliden.

Vask trombonen utvendig med en klut. Skyll alle delene godt i lunket vann. Tørk alle delene og la de ligge og lufttørke i tillegg. Når alle delene er tørre, smøres de opp igjen med sleidefett og vann. Bøylene smøres med bøylefett. Sett den sammen og prøvespill. Slik at du vet at den virker som den skal, sliden skal gli lett og jevnt.

Munnstykket kan kokes i varmt vann og skal børstes innvendig med en spesiell børste, som er tilpasset til dette, slik at du kommer til inni munnstykket, der kan det samle seg en del bakterier og matrester. Dette bør gjøres nok så ofte.

Vedlikehold for tromboner MED kvartventil

Ta instrumentet fra hverandre, bøyle, sleide og munnstykke, og vask det
grundig, men ikke legg det i vann, da kvartventilen ikke skal ligge i vann.
Skyll og tørke delene godt før du setter de sammen. Sleide og bøyler smøres
før sammensetting.

Kvartventilen:
Smør bevegelige ventilarmer/ledd med noen dråper ventilolje.
Skru av bunnskålen på ventilen og legg noen dråper olje på sentertappen.
Skru så bunnskålen på plass. Dette kan du få hjelp til av instruktør på øving.

Spilleglede!

Vi inviterer til uforpliktende SPILLEGLEDE-SEMINAR lørdag 5. juni på Hellen skole. 

Påmelding HER i tidsrommet 1100 -1400 (maks 1 time pr. gruppe) på Hellen skole. Det blir lek og moro med rytmer og musikk med presentasjon av ulike instrumenter. Alle får låne et korona-sikkert instrument under seminaret og vi skal øve inn en låt eller to. Vi serverer kaffe til foreldre og svarer på spørsmål. 

Nye instruktører i Hellen

To av våre faste instruktører har fått lengre fulltidsvikariater utenfor Bergen og hellen har derfor fornyet og utvidet instruktør-staben.

Cathrine Skorpen er født og oppvokst i Bergen og har spilt i Minde skoles musikkorps, hvor hun også er instruktør. Etter hun ble ferdig i Minde har hun spilt i både Haukås musikklag, Fjell brass og Laksevåg musikklag. Cathrine spiller kornett, og har et årsstudium i musikk fra NLA. Nå studerer hun til å bli grunnskolelærer på Høgskulen på Vestlandet, og jobber som instruktør ved siden av. Cathrine skal undervise aspiranter, mini-junior, junior og har gruppeundervisning i hovedkorpset.

Cathrine

Ole-Andreas Førde kommer fra Byrkjelo, ei lita bygd i Gloppen kommune. Han har en allsidig musikalsk bakgrunn som strekker seg fra bandvirksomhet til ensemblespill, korps og kor.

I årene 2010-2019 spilte han i Kleppe Musikklag, og er nå å finne på tubarekka i Manger Musikklag. Han er utdannet komponist, dirigent og musikkpedagog fra Griegakademiet, Universitetet i Bergen, og Norges Musikkhøgskole i Oslo, og arbeider i dag som dirigent, arrangør, komponist og instruktør i bergensområdet. Ole-Andreas er dirigent for Mannskoret Arme Riddere, det offisielle mannskoret ved Universitetet i Bergen.

Ole-Andreas har Blås-i-skolen på Hellen og aspiranter på Eidsvåg.

Ole-Andreas

Vegard Lemme er frilans musiker/dirigent/instruktør/produsent bosatt i Bergen og jobber som slagverksinstruktør i Hellenkorps. Vegard har gått på Langhaugen videregående og Sund folkehøyskole, dirigert Trengereid og Holmefjord musikklag og jobbet for Samnanger kulturskule. Vegard spiller trommer og perkusjon med band og artister som Guilty Garden, Spar 5, Hedda Mae, og ur Monarch.

Vegard

God jul fra Hellenkorps!

Vi ønsker alle våre musikanter, foreldre og støttespillere en riktig god jul!

Hellenkorps’ digitale julekonsert 2020

2020 ble et spesielt år for hele verden, og Hellenkorps var ikke noe unntak. I midten av mars ble øvingene digitale. Musikanter og dirigenter tok utfordringene på strak arm.

Digital øving

Korpset jobbet hardt for å få til noe til 17. mai med hjelp av instruksjonsvideoer, øvingsfiler og mye hjemmeøving.

Hjemmeøving

Uken før 17. mai hadde korpset sin første fellesøvelse på to måneder.

Sosialt distansert ute-øving

Det ble ingen marsjering 17.mai, men skolekorpset dukket opp her og der i de to skolekretsene,

Utenfor Spar-butikken i Eikeviken
Ja, vi elsker på Jæger Brygge

I samarbeid med Eidsvåg og Hellen skoler greide vi å gjennomføre smittevernstrygge rekrutteringskonserter ute.

Nye aspiranter

Høsten 2020 startet korpset opp med 21 aspiranter fordelt mellom de to skolene.

Det tradisjonsrike oppstartsseminaret der alle blir kjent var ikke trygt å gjennomføre, men et seminar for en og en gruppe med god avstand fikk vi til.

Aspiranter på sitt første seminar

Pandemi og sosiale aktiviteter er ikke så enkelt å kombinere, men heldigvis fikk vi til en kveld med pizza, quiz, disco og film.

Sosial Kick Off

2020 var året Hellenkorps begynte å se resultat av hard rekrutteringsjobbing. Besetningen øker, instrumentene vokser og korpset har nå en tubarekke!

To på tuba
En av flere slagverkere
Litt av kornettrekken

Riktig god jul til alle musikanter, foreldre, støttespillere og naboer! Vi gleder oss til 2021 og ser frem mot bedre tider!

Digital julekonsert

Den tradisjonelle julekonserten ble avlyst, men Hellenkorps klarte å finne en digital løsning. Med støtte fra Bergen kommune og hjelp fra Ung Produksjon produserer Hellenkorps julekonsert med store og små musikanter.

Konserten blir lansert på Hellenkorps’ YouTube kanal i uke 51.