ENCANTO! Helt magisk!

Korpsbevegelsen har hatt store utfordringer gjennom pandemien. Mange av skolekorpsene i Bergen har slitt og mistet flere medlemmer, særlig blant de eldre musikantene. For å berge og bygge korpsbevegelsen har flere korps gått sammen for å lage en fantastisk forestilling som kan motivere musikantene, skape fellesskap og gi nye venner. 

Musikk er et språk for alle

Musikk skaper et fellesskap på tvers av alder, kjønn,  norskkunnskaper og etnisitet. I en tid der ensomhet og utenforskap er en utfordring for mange unge er korps et inspirerende fellesskap der man kan være sammen med andre uten reservebenk eller telefon i hånden. 

Hellen og Eidsvåg skolekorps og Salhus, Hordvik og Mjølkeråen skolekorps arrangerte ENCANTO! i samarbeid med Sandvikens ungdomskorps og Møhlenpris skolekorps, Åsane janitsjar, Paradis skolemusikk og Krohnengen Skolekorps. Sammen laget vi en fantastisk konsert i to akter. Første akt er en nifs spøkelsesforestilling, andre akt er en en magisk reise gjennom fantasi og eventyr.  Sammen  med to hundre små og store musikanter møtte publikum spøkelser og skumle krigere, vi temmet drager og oppdaget Amerika i 1492. Vi møter superhelter og danser med stjernene fra Abba, Grease og ENCANTO. Dette ble en magisk forestilling!  

Alle musikantene ble til zombier under ledelse av Fredrick Schjelderup

Mer enn musikk

Verdien av å delta i slike prosjekt er vanskelig å måle, men at jeg og resten av prosjektgruppa har stor tro på nettverksbygging på tvers av korps, sier Solveig Borgund, prosjektleder og styreleder i Salhus, Hordvik og Mjølkeråen skolekorps.  – Vi jobber for å skape gode musikkfaglige og sosiale arenaer som ungdom kan møtes på, fortsetter hun, samtidig som slike prosjekter også en arena for voksne som er engasjert i frivillig arbeid til å møtes og utveksle erfaringer og danne fellesprosjekt. 

Junior- og aspirantgjengen fra HEI på bakrekken.

Mye bra arbeid en kan bygge videre på

Det å spille i korps handler jo mye om å sosialisere seg med andre, gjerne på tvers av alder, sier Even Sætre, dirigent i Salhus, Hordvik og Mjølkeråen, og musikalsk ansvarlig for de mer erfarne musikantene i prosjektet. – Det er det som er så fint, at man kan ha denne hobbyen resten av livet. Gjennom ENCANTO-prosjektet får musikantene oppleve spilleglede og sosialt samvær. Even forteller at slike prosjekter setter mange mange voksne i sving, både foreldregrupper og instruktører, og understreker at det å få spille med andre gir også nye muligheter. – Man får kanskje en ny plass i korpset, og må forholde seg til nye mennesker. Man vokser mye på det og. Jeg tror viktige stikkord kan være spilleglede, musikalsk utvikling og sosialt samvær. Dette vil komme alle involverte korps til gode, det er jeg helt sikker på.

125 drager under ledelse av Trond Madsen som forsøker å temme dem

Fellesskap og samspill til nye høyder

Fredrick Schjelderup, dirigent i Hellen og Eidsvåg skolekorps (HEI-korps) og musikalsk ansvarlig for de ferske musikantene i prosjektet understreker viktigheten av samarbeidsprosjekter som ENCANTO: Jeg mener ENCANTO-prosjektet er viktig for å oppleve fellesskap og samspill på et større plan.  

Fredrick forteller at HEI-korps har brukt tid på å bygge opp og sikre god rekruttering de siste årene, og at resultatene begynner å komme. -Et prosjekt som ENCANTO med mange deltagende vil styrke opplevelsen av å spille i et korps med stor eller full besetning, sier Fredrick, og understreker at det det er viktig å bruke helgen til å knytte vennskap på tvers av korps fra ulike bydeler.

Spøkelseskorpset øver med Fredrick. Mange hadde aldri spilt med full besetning før.

Det finnes ingen grenser i musikk

Trond Madsen, dirigent i Sandvikens ungdomskorps og musikalsk leder for BIT20 blir ivrig når han forteller hvorfor et ambisiøst korps som Sandvikens Ungdomskorps vil bruke en helg på et prosjekt med flere hundre barn, hvor mange har spilt noen få måneder. – Det er viktig å vise barn og ungdom at korps er en livslang hobby. Den går på tvers av generasjoner og har ingen grenser. Det å oppleve at smil, mestring og spilleglede sprer seg som ild i tørt gress blant alle er helt fantastisk! Jeg unner alle å kjenne på stort fellesskap og stolthet av hobbyen sin, og etter flere år med begrensninger er det kjekt for alle å bli kjent med nye musikanter på tvers av alder og bosteder. 

Trond blir alvorlig og minner om at medlemsmassen til korps og Norsk Musikkorps Forbund (NMF) er nedadgående, men at prosjekter som dette kan motvirke trenden.  -Jeg har tro på at arrangement som ENCANTO vil alle få et musikalsk utbytte tilpasset på sitt nivå, og SUK ønsker å bidra til at det musikalske og faglige utbytte av helgen også blir godt ivaretatt. 

Korps er kulturarv

– Det er viktig at prosjektet ledes av profesjonelle instruktører og dirigenter. Dette gir en profesjonell ramme rundt prosjektet som ikke det er alle forunt å oppleve så ofte, sier Trond og understreker at korpsbevgelsen har et spesielt viktig ansvar for å videreformidle en musikalsk tradisjon og kulturarv som er enestående for Norge.

Voksne musikanter fra Sandviken og instruktører fra de deltakende korpsene hjalp de yngste.