Rutiner for foreldrevakt

Øvingstider

Hovedkorpset: 17.30-20.00

(pause ca. 19. Spør dirigent.)

Oppstart 

 • Oppmøte til øvelsen er senest kl.17.20. Husk smittevern og hygiene. 
 • Syke musikanter skal ikke komme på øving
 • Lås opp døra til lageret (innerst til høyre i gangen ved skolekjøkkenet/garderobene) og «akvariet» på musikkrommet + stollager i Gymsalen. Nøkkel er samme som til inngangsdør.
 • Hovedkorps – gymsal. Sett frem 25 stoler i to halvsirkler + 5 stoler bakerst. Finn frem notestativ fra blå kasse fra lager. Be alle musikanter hjelpe med notestativ, stoler og slagverkutstyr. 
 • Alle musikanter skal sitte klar på stolen 1730. Hjelp dem å huske dette. 
 • Heng opp ditt telefonnummer på hovedinngangen. 
 • Styrevakt har nøkkel, og styrevakt stiller også 1720.
 • Sørg for at noen passer hoveddøren fram til øvelsen er godt i gang, i alle fall til 1740. Avtal evt. med tilsynsvakt. 
 • Du finner oversikt over alle musikanter og foresatte i Spond.  

Pausene

 • Lag i stand drikke, frukt/kjeks/vafler/rundstykker ol. til pausen. 
 • Handle det som mangler på Rema1000 i Helleveien. 
 • Ikke ta utstyr fra kjøkkenøyene, men fra korpsets eget utstyr på lageret.
 • Lag kaffe til instruktører og voksne som stikker innom. 
 • Hold et øye med at alle har det hyggelig og blir inkludert. 
 • Det  fins aktivitetsbibliotek til pausene på lageret. 
 • Vask over benker og bord og forlat kjøkkenet strøkent.
 • Rydd opp på kjøkkenet etter matlaging og lås igjen. 
 • Sett korpsets utstyr (tørrvarer, kaffetrakter) tilbake på lager.

Etter øvelsen

 • Hjelp musikantene å rydde på plass stoler, notestativ og slagverksutstyr. Ingen skal gå før det er ryddet. 
 • Husk å rydde alle lokaler som er brukt og låse alle dører. 
 • Korpsutstyr ryddes inn på lageret, og lageret låses.
 • Svabre/moppe over gulvet for å fjerne kondens/spytt. Mopp finnes på handicap-toalettet ved garderobene.
 • Sjekk at alle vinduer er lukket.
 • Sjekk at det ikke ligger noe igjen i gymsal og fellesområdet.
 • Gjenglemte ting meldes på Spond og legges på lager.
 • Slukk lys i gymsalen og låse alle dører inn til denne. Slukk lys i fellesområdet på skolen vi har brukt. Sjekk at hoveddøra inn til skolen er lukket og låst før man går for kvelden.
 • Nøkkel leveres som avtalt.

Ved behov for å kontakte musikantens foresatte:

  • Åpne Spond-appen. Velg Hellenkorps. Velg Medlemmer og søk opp riktig musikant.
  • Du kan også velge gruppe (hovedkorps) og se på listen.
  • Trykk på musikantens navn så kommer foresatte opp. Trykk på foresattes navn så kommer telefonnummer opp. Du kan ringe rett til foresatte ved å trykke på nummeret i Spond.

Trykk på Musikantens navn så kommer foresatte opp. Trykk på foresattes navn så kommer telefonnummer opp. Du kan ringe rett til foresatte ved å trykke på nummeret i Spond.