Velkommen til årsmøte 2020

Saksliste
1. Årsmelding
2. Revidert regnskap
3. Budsjett for kommende år
4. Handlingsplan for Hellen skoles musikkorps 2019/20
5. Vedtektsendring
6. Saker som legges frem for årsmøtet fra styret
7. Innkomne forslag
8. Valg av styre med vara + revisor
9. Valg av valgkomite 

- sakspapirer legges ut fortløpende

- Kan du ikke møte, kan du gi noen fullmakt til å stemme på dine vegne.