Velkommen til de nye aspirantene!

Velkommen alle nye aspiranter og aspirantforeldre! Vi starter sesongen med rekordmange 25 aspiranter og det gleder oss stort. Øvingene vil finne sted innenfor SFO tiden på mandager og torsdager på Hellen skole og onsdager på Eidsvåg skole. For best mulig læring vil aspirantene deles i små grupper med én instruktør per 2 – 4 elever. Vi stiller med 3 dyktige instruktører, Jannicke vil undervise på begge skolene mens Pia vil undervise på Hellen og Elise på Eidsvåg. Nå ved oppstart fra 20. august kan det være lurt at foreldrene informerer SFO eller FFO om barnets øvingsdag / tid i korpset slik at de kan hjelpe barnet å huske øvingene. Utover det vil både instruktørene og oss foreldre i styret bidra til at aspirantene trives best mulig i korpset!

Alle øvinger og arrangementer utover høsten ligger ute på Spond, og det er der mesteparten av kommunikasjon mellom foreldre og korpsstyret vil foregå. I tillegg har vi facebook-siden «Hellen Skoles Musikkorps» som blir oppdatert med innlegg og bilder fra arrangementene. Korpsets nettside blir også oppdatert med innlegg fra større arrangementer. Den blir også oppdatert med mer statisk informasjon som sesongplan og annet nyttig informasjon om Hellen Skoles Musikkorps.

Vi gleder oss til en ny høst med mange spennende korpsaktiviteter :)